Vier fraaie circulaire bruggen sieren Floriade Expo 2022. Maar hoe zorgen we voor de opschaling bij een vervangingsopdracht van 85.000 bruggen en viaducten in Nederland? Tijdens het symposium Smart, Old & New materials legden de deelnemers voor opdrachtgevers en -nemers een stevig fundament.

Spreker en paneldeelnemer hoogleraar duurzaam innoveren Jacqueline Cramer gaat in ieder geval aan de slag met de doorontwikkeling van de Nationale Milieudatabase. Dit was een van de concrete actiepunten die deelnemers in de brainstormsessie benoemden om de bouw van circulair gebouwde bruggen een boost te geven. Vooral het toegankelijker en transparanter maken van de informatie over gerecyclede materialen voor opdrachtgevers en -nemers helpt daarbij. Noodzakelijk zijn data en digitalisering.

Koplopers bepalen de toekomst
Cramer stelde dat het belangrijk is dat koplopers en het peloton elkaar meenemen. Daarnaast moet de gevestigde orde – zonder – compromis overtuigd worden van deze transities. En dat is complex, omdat circulair bouwen niet zomaar een concreet project of productinnovatie is. Inzake bruggen telt ook dat overheden niet gemakkelijk risico nemen met vaak nog niet-gecertificeerde materialen voor een duur bouwwerk. Dan blijken juist toch weer de koplopers zaken in beweging te brengen door ze gewoon te ontwikkelen. Bottom-up, aldus Cramer, want “de koplopers bepalen de vernieuwing van de toekomst.” Voor de opschaling heeft zij samen met de Amsterdam Economic Board een tien stappen plan ontwikkeld, De kracht van netwerksturing; Tien Bouwstenen voor een Slimme, Groene en Gezonde Metropool Amsterdam’.

Terug in de stad bouwen
Dat bleek ook tijdens het ochtendprogramma, waarbij deelnemers CIRWINN (Circulair en Winnen van grondstoffen) bezochten. Dit Almeerse bedrijf heeft – samen met de lokale partners Reimert en Pouw – in haar duurzame installaties betonpuin uit Almere gebroken, gewassen en behandeld voor hoogwaardig hergebruik waarmee twee van de vier Floriadebruggen gebouwd zijn. Echt circulair dus.

De Beverbrug en Brug Rondje Weerwater zijn beide geconstrueerd met dit cementloze geopolymeerbeton. Directeur Erik Kijlstra van het recyclingbedrijf en Tjibbe Winkler van het Grondstoffen Collectief Almere hopen dat overal dergelijke regionale partijen elkaar vinden en Nederland elke dag een beetje duurzamer maken.

25% technologie, 75% sociale innovatie
Ook de gepresenteerde trajecten rond de Smart Circulair Bridge en Tweede Leven brug illustreerden dat er verbeterpunten zijn bij het opschalen. Hoewel iedereen enthousiast is bij de totstandkoming van een circulair bouwwerk, staat en valt de doorontwikkeling bij betaalbaarheid. Dat vraagt ook een gezonde dosis inlevingsvermogen bij de uitgangspositie van een opdrachtgever. Wees een partner, geen klant, is de moraal. Luister naar de opdrachtgever en laat hem zien wat mogelijk is. Of zoals expert opschaling Esther Stapper concludeerde: “25% van het succes zit in de technologie, 75% zit in sociale innovatie.” Het gaat daarbij om het proces waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten leren samenwerken om de noodzakelijke urgenties succesvol uit te voeren.

Actiepunten Opdrachtgevers

  1. Minder vrijblijvend samenwerken en evt. samen inkopen
  2. Meer inzicht in innovaties door kennisdeling of databases
  3. Circulaire aanbestedingsgereedschapskist, die helderheid en eenduidigheid biedt
  4. CO2-beprijzing voor besparing, in combinatie met factoren als transport en afstand
  5. Beter handhaven op naleven van circulair aanbesteden (dat per 2023 verplicht wordt)

Actiepunten Opdrachtnemers

  1. Beter samenwerken binnen en buiten de keten
  2. Afzetmarkt regelen om product beter af te zetten
  3. Circulair aanbesteden eisen van opdrachtgever
  4. Innovaties beter voor voetlicht brengen bij opdrachtgevers
  5. Beter naar wensen en dilemma’s van opdrachtgevers luisteren