Hoe kun je hernieuwbare energie op een mooie manier accommoderen inde Metropoolregio Amsterdam?. Anders denken, durven dromen helpt, zo blijkt uit de What Design Can Do-inzendingen.

De ambities op het terrein van de energietransitie staan soms haaks op de wens om de kwaliteit van ons landschap en het uiterlijk van monumentale binnensteden te bewaken. De Clean Energy Challenge anticipeert hierop. De Challenge vindt plaats op initiatief van What Design Can Do en wordt mede ondersteund door onder meer de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Universiteit van Amsterdam, de IKEA Foundation, ABN AMRO, Sociale Enterprise NL en HIVOS. Doel is ontwerpers uitdagen met oplossingen te komen die inspelen op de spanning tussen energie-opwekking, -transport en – opslag en landschap aan de ene kant en op de beperkingen die er in binnensteden gelden voor verduurzaming van historische panden.

Elfstedentocht
Tijdens een feestelijke avond vol verbeelding, inspiratie en hoop  zijn onlangs de What Design Can Do-inzendingen. De Groene Amsterdammer bericht er uitvoerig over. Neem het opmerkelijkste idee van Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability van de TU Delft om de Elfstedentocht met nieuwe energie tot leven te brengen door tienduizend woningen langs de route van de Elfstedentocht te voorzien van een warmtepomp. Als de pompen zijn aangesloten op de vaarten, sloten en meren, wordt er dusdanig veel warmte onttrokken aan het water dat de woningen worden verwarmd en dat het water sneller bevriest. Op klimaatneutrale wijze kunnen 26 windmolens de pompen van energie voorzien. De kosten vallen alleszins mee. Volgens de berekening van de hoogleraar gaat het om vijftien euro per maand per huishouden, enkel in de winter. “mVerbind de energietransitie met dingen die van belang zijn voor mensen”, zegt hij. “Maak van de energietransitie iets positiefs.”

Lees over de andere ideeën het artikel in De Groene Amsterdammer >>